سرور مجازی

پلان 1

دسترسی کامل به root اجازه میدهد تا کنترل کاملی برای نصب و راه اندازی یا پیکربندی محیط سرور خود داشته باشید. منابع سرور مجازی شما با یک کلیک ایجاد میشود.